Harjoitepankki

Harjoitepankkiin on koottu erilaisa harjoitteita, jotka tukevat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pääpaino on itsetuntemuksen lisääntymisessä, hehonkuvan eheytymisessä sekä rentoutumisessa, sillä nämä koetaan tärkeiksi ihmisen hyvinvoinnin kannalta.

Mukana on niin toiminnallisia kuin rentouttaviakin harjoitteita, ja monissa harjoitteissa eri elementit yhdistyvät. Osa harjoitteista on yksilöharjoitteita ja osa pareittain tai pienryhmässä tehtäviä.

Harjoitteet on jaoteltu eri aihealuisiin, joihin pääset klikkaamalla alla olevia linkkejä. Jokaisesta pääaiheesta on koottu lisäksi tiivistelmä, jossa kerrotaan harjoitteiden tarkoitus, sekä minkälaisissa tilanteissa harjoitteet ovat erityisen hyödyllisiä.

Kehon rajojen hahmottaminen
Liikkeiden ja liikkumisen hahmottaminen
Kehon keskilinjan hahmottaminen
Suhde alustaan
Asento ja ryhti
Hengitysharjoitteet
Rentoutusharjoitteet