SomeBody-koulutus avoimen ammattikorkeakoulun tarjontana 13.4.–2.11.2018

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: SomeBody®- menetelmä lasten ja nuorten hyvinvointia tukemassa
SomeBody® on Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitetty vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline. Siinä yhdistetään luovasti kehotietoisuuteen ja tietoisuustaitoihin liittyviä teoreettisia lähtökohtia, psykofyysisen fysioterapian sekä psykososiaalisen sosiaalityön ja dialogisen vuorovaikutuksellisen ohjaustyön keinoja.

SomeBody®- toiminnassa tarkastelemme kehon ja mielen yhteyttä ja niiden vaikutusta toisiinsa. Kehitämme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja liikettä hyväksi käyttäen. Opimme hyväksyvässä ilmapiirissä itsestämme ja toisistamme.

Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä.

SomeBody Facebookissa | Twitterissä

SomeBody-faktat  |  SomeBody-esite


SomeBodyn kehittämiseen 350 000 € 

THL (Terveyden edistämisen määräraha) on myöntänyt SAMKissa kehitetylle SomeBody®-menetelmälle  rahoitusta 350 000 € vuosille 2018–2020. Rahoituksen avulla SomeBodya levitetään kuntien hyvinvointityöhön, kehitetään PerheSomeBodya ja ruoka-moduulia sekä arvioidaan menetelmän vaikuttavuutta. Hankkeen osatoteuttajia ovat Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot ja alustavia yhteistyökumppaneita ovat DIAK, Sataedu ja useampi kunta. SomeBody®-menetelmä on todettu toimivaksi mm. keskittymiskyvyn, oppimisen, tunne-elämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin.


UAS JOURNAL
Social, Mental and Body – More together
uasjournal.fi


SomeBody® osana lasten ja nuorten arkea -hankkeen päätösseminaari
järjestettiin 21.9.2017. Päivän aikana kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa kertoi johtamansa Aalto-yliopiston tutkimusryhmän näkemyksiä miten keho, mieli ja tunteet näkyvät ja ovat esillä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistujat pääsivät kokemaan SomeBody®-menetelmän työkaluja sekä tutustuivat hankkeen puitteissa toteutettujen casien postereihin:


Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna