SomeBody-ryhmät opiskeluhyvinvoinnin tukena

SAMKisssa on toteutettu SomeBody-ryhmiä SAMKin opiskelijoille jo vuodesta 2015 tarjoamalla 1 op:n opintojakso edistämään heidän opiskelukykyään ja hyvinvointiaan.  

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijan kehotietoisuus ja tunnetaidot kehittyvät sekä valmiudet toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa vahvistuu, vaikuttaen näin positiivisesti omaan opiskelu- ja toimintakykyyn. 

SomeBody-ryhmätoiminnassa tehdään toiminnallisia harjoitteita ja tarkastellaan suhdetta omaan kehoon ja erilaisiin tunnetiloihin liikkeen kautta. Ryhmäkertojen teemoina ovat esimerkiksi kohtaaminen ja reviiri, ajatukset, tunteet ja kehoaistimukset, kehollisuus, hengitys, rentoutuminen, kosketus ja minäkäsitys.  

Opintojaksolle osallistumisen myötä sinulla on enemmän taitoja: 

  • tunteidesi käsittelyyn: tunnistat paremmin, miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoosi  
  • ymmärtää, miten kehosi toimii suhteessa muihin ihmisiin  
  • rentoutua ja rauhoittua sinulle haastavissa tilanteissa 
  • kehittää omaa toimintaasi sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa 

SomeBody-ryhmiä toteutetaan SAMKissa lukuvuoden aikana kolme kertaa, joista kaksi on suomenkielistä toteutusta ja yksi englanninkielinen toteutus.  

  • V180006 SomeBody – kehotietoisuus voimavaraksi, 1 op 
  • V180009 SomeBody – body awareness for your wellbeing, 1 cr  

Ryhmä pidetään 10–12 viikon aikana 1x/vko, 1½h/kerta.   

Yhteyshenkilö: Johanna Vähä-Jaakkola (lehtori), johanna.vaha-jaakkola[at]samk.fi