Lukuvinkkejä

SomeBody-julkaisuja ja muita artikkeleita:

SomeBody-toiminnan kustannuksista ja vaikutuksista | Virpi Kuvaja-Köllner, Satu Vaininen, Marjo Keckman & Reetta-Kaisa Kuusiluoma (2020)

PerheSomeBody - toimiva menetelmä ennaltaehkäisevään perhetyöhön | Elina Elo (2020)

SomeBody®- kouluttajakoulutuksen matkapäiväkirja | Hanna Hannukainen & Marika Kiviluoma-Ylitalo (toim.) (2020)

I SomeBodys® kärna. Metodens idé, mål och praxis kortfattat | Satu Vaininen, Marjo Keckman ja Reetta-Kaisa Kuusiluoma (2020)

SomeBodyn® ytimessä. Menetelmän idea, tavoitteet ja käytäntö lyhyesti | Satu Vaininen, Marjo Keckman ja Reetta-Kaisa Kuusiluoma (2019)

The Core of SomeBody®. The idea, goals and practice of the method in brief | Satu Vaininen, Marjo Keckman ja Reetta-Kaisa Kuusiluoma (2019)

SomeBody® menetelmäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen | Marjo Keckman, Satu Vaininen ja Reetta-Kaisa Kuusiluoma (2019) Teoksessa Tutkimusfoorumi 2019. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden yhteisen toimintamallin satoa. Satakunnan ammattikorkeakoulu | Marko Mikkola (toim.) (2019)

SomeBody® -menetelmän kehittäminen ja juurruttaminen lasten ja nuorten toimintaympäristöihin: SomeBody -hanke 2015-2017 loppuraportti | Marjo Keckman ja Satu Vaininen (2018)

Social, Mental and Body – More together | Marjo Keckman, Tiina Mikkonen-Ojala, Mari Törne (2/2017)

SomeBody® lukkojen avaajana | Satu Vaininen ja Marjo Keckman (toim.) (2/2016)

SomeBody Diakissa – Opiskelijahyvinvointia edistävän ryhmätoimintamallin kehittäminen Porin toimipisteessä | Noppari Eija (2016) Teoksessa Osallistavaa oppimista ja kehittämistä. Diakonia-ammattikorkeakoulu | Raili Gothóni, Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen ja Marjo Kolkka (toim.) (Helsinki 2016)

SomeBody-opinnäytetöitä:

Perheiden hyvinvointityöhön: PerheSomeBody-menetelmä | Elina Elo (2020)

SomeBody® yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäjänä nivelvaiheessa alakoulusta yläkouluun siirryttäessä | Sari Kangasniemi (2019)

”Suru kulkee selässä, mutta jaksan kantaa sitä paremmin” – Toiminnallinen SomeBody®-vertaistukiryhmä itsemurhan tehneiden läheisille | Monica Tiisala (2019)

Tapahtuman järjestäminen: SomeBody-hankkeen päätösseminaari | Helmiina Tavaststjerna (2018)

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset SomeBody®-menetelmän käytöstä lasten ja nuorten kanssa: Artikkeliopinnäytetyö | Jenna-Maria Virtanen (2017)

SomeBody® -menetelmän soveltuvuus erityislasten psykososiaalisen toimintakyvyn tukemiseen | Paula Oksanen, Iida Lammasniemi (2017)

SomeBody®-menetelmän soveltaminen alakoulun luokkaympäristöön | Julia Kaapro ja Satu Siekkinen (2016)

SomeBody® -ryhmätoiminnan vaikutus alakoulun oppilaiden kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoihin | Isabell Vanhatalo (2016)

”Ryhmä on kehittänyt ja viisastanut paljon, on kuultu” - SOMEBODY -menetelmän soveltaminen ikääntyneille kehitysvammaisille | Jenna Laine ja Anu Lindroos (2015)

SomeBody® toimintamallin soveltaminen yläkoulun toimintaympäristössä | Anna Kantonen ja Johanna Rytölä (2014)

Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa | Maria Heinonen ja Anniina Nurminen (2011)

Materiaalia SomeBodyyn liittyen:

Hengitys virtaa. Kohti kehon ja mielen tasapainoa. 2016. Martin, M.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. 2014. Martin, M., Seppä, M., Lehtinen, P. & Törö, T.

Hengitysterapeutin työkirja. 2014. Martin, M. & Seppä, M.

Hyvä itsetunto. 2010. Keltikangas-Järvinen, L.

Jäljet kehossa. 2017. Bessel Van der Kolk.

Levande människa. Basal kroppskännedom för rörelse och vila. 2006. Roxendal, G & Winberg, A.

Mieletön fiilis. 2014. Cacciatore, R. & Karukivi, M.

Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa. 2008. Cacciatore, R. Korteniemi-Poikela, E. & Huovinen, M.

Physiotherapy in mental health and psychiatry : a scientific and clinical based approach. 2018. Probst M, Skjaerven L.H, Bredero B.

Psykofyysinen ihminen. 2008. Herrala, H., Kahrola, T. & Sandström, M.

Psyyke ja aivotoiminta. Neurofysiologinen näkökulma. 2010. Sandström, M.

Rentoutuminen ja voimavarat. 2003. Kataja, J.

Sensomotorinen psykoterapia : keinoja trauman ja kiintymyssuhdevaurioiden. 2016. Ogden, P.

Sensorimotor psychotherapy : interventions for trauma and attachment. 2015. Ogden, P.

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 2010. Keltikangas-Järvinen, L.

Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. 2015. Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä J. E.

Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. 2002. Vilén, M., Leppämäki, P. & Ekström, L.

SomeBody ja ruokamoduuli:

KEHUVA-lähestymistapa https://kehuva.com/

Pysäytä tunnesyöminen. 2018. Meskanen, K.

Rakas keho. 2019. Meskanen, K. & Strengell, H.

Superhyvää keholle. Tee rauha ruoan kanssa. 2019. Putkonen, L.

Tunne syöminen. 2018. Heinonen, J.

Tunne syöminen. Löydä terve suhde itseesi ja ruokaan. 2018. Palssa, A. & Kauppinen, M.

Voimauttava valokuva -menetelmä ja miten se muuttaa ammattilaisen suhtautumista itseensä ja asiakkaaseen. 2018. Torvi, P. Opinnäytetyö, sosiaaliala (YAMK), Turun ammattikorkeakoulu

PerheSomeBody:

Hoitava kiintymys - terapeuttinen vanhemmuus. 2014. Golding, K. S.

Hoivattavaa vanhemmuutta: Opas lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuvien vanhempien ryhmämuotoiseen tukemiseen. 2016. Ruismäki, M., Friberg, L., Keskitalo, K., Lampinen, A.-M., Mankila, P. & Vänskä, V.

Kiintymyskeskeinen vanhemmuus. 2011. Hughes, D. A.

Mitä ihmettä? Opi ymmärtämään lapsesi mieltä. 2019. Mattila, L. & Rantala, J.

Rakkaus ratkaisee. 2008. Gerhard, S.