Tilauskoulutukset

Tilaa SomeBody-koulutuksia työyhteisöllesi

Monet ammattilaiset ovat innostuneet SomeBody®-menetelmästä ja pitäneet sitä erityisen toimivana: lapset, nuoret ja aikuiset kokonaisvaltaisesti huomioivana menetelmänä, jossa minäkuva jäsentyy, itsetunto ja itsetuntemus lisääntyy, tunteiden säätely kehittyy sekä kyky olla muiden kanssa paranee.

Tilaa nyt ohjaajakoulutus, jolloin voitte kouluttautua SomeBody-ohjaajaksi, PerheSomeBody-ohjaajaksi tai SomeBody ja ruoka -ohjaajaksi ja ohjata omia SomeBody-ryhmiä.

Koulutus tarjoaa ammattilaisille konkreettisia toimivia välineitä rauhoittumisen taitojen, läsnäolotaitojen, kehotietoisuustaitojen, itsesäätely-, tunne- ja myötätuntotaitojen sekä sosiaalisten taitojen opettamiseen lapsille, nuorille, aikuisille ja koko perheelle.

Tutustu tarkemmin työyhteisölle räätälöitäviin koulutuksiin