Täydennyskoulutus

SomeBody-koulutuksia järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoululla Porin kampuksella.

 

SomeBody-menetelmän ohjaajakoulutus (5 op) 

Koulutus on tarkoitettu niille sosiaali-, terveys, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan tutkinnon ja voivat hyödyntää menetelmää joko hyvinvointia tukevassa ehkäisevässä työssä tai kuntouttavan työn osana. Koulutus perustuu kokemukselliseen pedagogiikkaan ja se toteutetaan vuorovaikutuksellisena opetuksena.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa käydään läpi SomeBody-menetelmän teoreettinen perusta ja perehdytään käytännön harjoitusten kautta SomeBody-menetelmän sisältöön ja menetelmään liittyvien ohjaustaitojen kehittämiseen. SomeBody-ohjaajaksi valmistunut voi ohjata  SomeBody-ryhmiä. Koulutukseen kuuluu oman SomeBody-ryhmätoiminnan käytännön suunnittelu ja toteutus parityönä. Suosittelemme, että koulutukseen ilmoittautuisi kaksi työntekijää samasta organisaatiosta, jotka voivat yhdessä toteuttaa käytännön ryhmätoiminnan.

Koulutuspäivät ovat:

4.5.2023 klo 9-15; 16.5.2023 klo 9-15; 1.6.2023 klo 9-15; 24.8.2023 klo 9-15; to 7.9.2023 klo 9-16 ja to 9.11.2023 klo 9-12. SomeBodyohjaajan todistuksen saaminen edellyttää opintojakson suorittamista viimeistään 15.2.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen alkaa 19.1.2023 ja päättyy 4.4.2023 tästä lomakkeesta (sivustolla elomake.samk.fi)

SomeBody-ohjaakoulutuksen hinta on 950 € + alv (kokonaishinta verollisena 1178 €). Hinta sisältää koulutusmateriaalit.

Huomaathan, että koulutukseen on pohjakoulutusvaatimus (ks. Pohjakoulutusvaatimus), jonka täyttymisen jälkeen osallistujat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitut saavat vahvistuksen sähköpostiinsa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 osallistujaa ja maksimi 16. Koulutuspäivissä on läsnäolovelvollisuus.

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen peruutetaan 20.4.2023 tai sen jälkeen, veloitamme osallistumismaksusta 50 %. Jos ilmoittautunut jää saapumatta tilaisuuteen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen, hakukriteerit täyttävän henkilön.

Tutustu SomeBody-menetelmään tästä


PerheSomeBody-ohjaajakoulutus (8 op) 

Koulutus on tarkoitettu niille sosiaali-, terveys, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan tutkinnon ja voivat hyödyntää menetelmää perheiden hyvinvointia tukevassa, ehkäisevässä työssä tai kuntouttavan työn osana.  Koulutus perustuu kokemukselliseen pedagogiikkaan ja se toteutetaan vuorovaikutuksellisena opetuksena.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa käydään läpi PerheSomeBody-menetelmän teoreettinen perusta ja perehdytään käytännön harjoitusten kautta menetelmän sisältöön ja menetelmään liittyvien ohjaustaitojen kehittämiseen. PerheSomeBody-ohjaajaksi valmistunut voi ohjata PerheSomeBody- ja SomeBody-ryhmiä. Koulutukseen kuuluu oman PerheSomeBody-ryhmätoiminnan käytännön suunnittelu ja toteutus parityönä. Suosittelemme, että koulutukseen ilmoittautuisi kaksi työntekijää samasta organisaatiosta, jotka voivat yhdessä toteuttaa käytännön ryhmätoiminnan.

Koulutuspäivät ovat:

14.9.2023 klo 10-16.30; 15.9.2023 klo 9-15.30; 6.10.2023 klo 9-15.30; 16.11.2023 klo 10-16.30; 17.11.2023 klo 9-15.30; 19.1.2024 klo 9-15.30 ja 25.4.2024 klo 9-12.

PerhSomeBody-ohjaajan todistuksen saaminen edellyttää opintojakson suorittamista viimeistään 15.8.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen alkaa 19.1.2023 ja päättyy 14.8.2023 tästä lomakkeesta (sivustolla elomake.samk.fi)

PerheSomeBody-ohjaakoulutuksen hinta on 1300 € + alv  (Kokonaishinta verollisena 1612 €). Hinta sisältää koulutusmateriaalit.

Huomaathan, että koulutukseen on pohjakoulutusvaatimus (ks. Pohjakoulutusvaatimus), jonka täyttymisen jälkeen osallistujat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitut saavat vahvistuksen sähköpostiinsa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 henkilöä ja maksimi 16. Koulutuspäivissä on läsnäolovelvollisuus.

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen peruutetaan 31.8.2023 tai sen jälkeen, veloitamme osallistumismaksusta 50 %. Jos ilmoittautunut jää saapumatta tilaisuuteen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen, hakukriteerit täyttävän henkilön.

Tutustu PerheSomeBody-menetelmään tästä


SomeBody ja ruoka -ohjaajakoulutus (8 op)

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon suorittaneille ammattilaisille, jotka voivat hyödyntää menetelmää eri ikäisten paremman ruokasuhteen, terveellisten elintapojen sekä kehonkuvan edistämiseksi. Koulutus perustuu kokemukselliseen pedagogiikkaan ja se toteutetaan vuorovaikutuksellisena opetuksena.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa käydään läpi SomeBody ja ruoka -menetelmän teoreettinen perusta ja perehdytään käytännön harjoitusten kautta SomeBody ja ruoka -menetelmän sisältöön sekä menetelmään liittyvien ohjaustaitojen kehittämiseen. SomeBody ja ruoka -ohjaajaksi valmistunut voi ohjata SomeBody ja ruoka- sekä SomeBody-ryhmiä. Koulutukseen kuuluu oman SomeBody ja ruoka -ryhmätoiminnan käytännön suunnittelu ja toteutus parityönä. Suosittelemme, että koulutukseen ilmoittautuisi kaksi työntekijää samasta organisaatiosta, jotka voivat yhdessä toteuttaa käytännön ryhmätoiminnan.

Koulutuspäivät ovat:

ti 7.11.2023 klo 9-15.30; Ti 21.11.2023 klo 9-15.30; To 7.12.2023 klo 9-15.30; To 18.1.2024 klo 9-15.30; To 1.2.2024 klo 9-15.30; Ti 13.2.2024 klo 9-15.30 ja Pe 3.5.2024 klo 9-12.

SomeBody ja ruoka -ohjaajan todistuksen saaminen edellyttää opintojakson suorittamista viimeistään 15.8.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen alkaa 19.1.2023 ja päättyy 7.10.2023 tästä lomakkeesta (sivustolla elomake.samk.fi)

SomeBody ja ruoka -ohjaakoulutuksen hinta on 1300 € + alv  (Kokonaishinta verollisena 1612 €). Hinta sisältää koulutusmateriaalit.

Huomaathan, että koulutukseen on pohjakoulutusvaatimus (ks. Pohjakoulutusvaatimus), jonka täyttymisen jälkeen osallistujat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitut saavat vahvistuksen sähköpostiinsa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 henkilöä ja maksimi 16. Koulutuspäivissä on läsnäolovelvollisuus.

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen peruutetaan 24.10.2023 tai sen jälkeen, veloitamme osallistumismaksusta 50 %. Jos ilmoittautunut jää saapumatta tilaisuuteen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen, hakukriteerit täyttävän henkilön.

Tutustu SomeBody ja ruoka -menetelmään tästä


Pohjakoulutusvaatimus

Ohjaajakoulutuksiin hyväksytään ammattilaiset, jotka...

 1. ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen sosiaali-, terveys-, kuntoutusalan- tai kasvatusalan tutkinnon tai muun vastaavan korkeakoulututkinnon kyseisiltä aloilta (esim. fysioterapeutin, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan vanhanmuotoisen opistotasoisen tutkinnon, joiden pohjalta heillä on Valviran osoittama ammattikorkeakoulutasoinen pätevyys).
  TAI
 2. ovat opiskelemassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan vähintään AMK-tasoisen tutkinnon tai muun korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon ja ovat vähintään suorittaneet ensimmäisen vuoden opintoja vastaavan opintopistemäärän.
  TAI
 3. joiden tutkinto tai opinnot ovat sisältäneet vähintään perusteet vuorovaikutuksellisen ohjaustyön lähtökohdista ja menetelmistä.
  TAI
 4. toimivat opetus- ja ohjaustehtävissä ja heillä on opettajankoulutus tai ammatillinen opettajan koulutus.
  TAI
 5. joiden oman työorganisaation (sosiaali-, terveys-, kuntoutus, kasvatus- ja opetusalan organisaatio) esimies suosittaa SomeBody-koulutusta, vaikka henkilöllä ei ole korkeakoulututkintoa. Näissä tilanteissa työnantajan tulee taata tälle henkilölle SomeBody-ryhmien toteuttamiseen SomeBody-ohjaajatyöpari, jonka koulutustaso täyttää jonkin edellisistä kohdista. Huomioitavaa on myös se, että pohjakoulutusvaatimuksen täyttämättömät koulutukseen osallistujat eivät saa SomeBody-ohjaajatodistusta, vaan todistuksen siitä, että ovat osallistuneet SomeBody-koulutukseen, ja voivat hyödyntää SomeBody-osaamistaan tämän koulutuksen perusteella suosituksen antaneessa organisaatiossa.

 

Käynnissä olevat koulutukset:

PerheSomeBody-ohjaajakoulutus (8 op) avoimen ammattikorkeakoulun tarjontana SAMKissa, Porissa

Koulutuspäivät:

 • 17.11.22 klo 10-16.30
 • 18.11.22 klo 9-15.30
 • 2.12.22 klo 9-1.350
 • 13.1.2023 klo 9-15.30
 • 27.1.2023 klo 9-15.30
 • 10.2.2023 klo 9-15.30
 • 26.5.2023 klo 9-12

SomeBody ja Ruoka -ohjaajakoulutus (8 op) avoimen ammattikorkeakoulun tarjontana SAMKissa, Porissa

Koulutuspäivät:

 • Ti 8.11.2022 klo 9-15.30
 • Pe 25.11.2022 klo 9-14.00
 • To 8.12.2022 klo 9-15.30
 • To 19.1.2023 klo 9-15.30
 • To 2.2.2023 klo 9-15.30
 • Ti 14.2.2023 klo 9-15.30
 • Pe 5.5.2023 klo 9-12.00