Täydennyskoulutus

SomeBody-koulutuksia järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoululla Porin kampuksella.


Tällä hetkellä ei käynnissä olevia tai tulevia koulutuksia.


Pohjakoulutusvaatimus

Ohjaajakoulutuksiin hyväksytään ammattilaiset, jotka...

 1. ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen sosiaali-, terveys-, kuntoutusalan- tai kasvatusalan tutkinnon tai muun vastaavan korkeakoulututkinnon kyseisiltä aloilta (esim. fysioterapeutin, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan vanhanmuotoisen opistotasoisen tutkinnon, joiden pohjalta heillä on Valviran osoittama ammattikorkeakoulutasoinen pätevyys).
  TAI
 2. ovat opiskelemassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan vähintään AMK-tasoisen tutkinnon tai muun korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon ja ovat vähintään suorittaneet ensimmäisen vuoden opintoja vastaavan opintopistemäärän.
  TAI
 3. joiden tutkinto tai opinnot ovat sisältäneet vähintään perusteet vuorovaikutuksellisen ohjaustyön lähtökohdista ja menetelmistä.
  TAI
 4. toimivat opetus- ja ohjaustehtävissä ja heillä on opettajankoulutus tai ammatillinen opettajan koulutus.
  TAI
 5. joiden oman työorganisaation (sosiaali-, terveys-, kuntoutus, kasvatus- ja opetusalan organisaatio) esimies suosittaa SomeBody-koulutusta, vaikka henkilöllä ei ole korkeakoulututkintoa. Näissä tilanteissa työnantajan tulee taata tälle henkilölle SomeBody-ryhmien toteuttamiseen SomeBody-ohjaajatyöpari, jonka koulutustaso täyttää jonkin edellisistä kohdista. Huomioitavaa on myös se, että pohjakoulutusvaatimuksen täyttämättömät koulutukseen osallistujat eivät saa SomeBody-ohjaajatodistusta, vaan todistuksen siitä, että ovat osallistuneet SomeBody-koulutukseen, ja voivat hyödyntää SomeBody-osaamistaan tämän koulutuksen perusteella suosituksen antaneessa organisaatiossa.