SomeBody-hanke

Fyysinen vahvuusSomeBody-faktatSomeBody-esite

Hankkeen rahoittaja
THL Terveyden edistämisen määräraha

Hankkeen projektipäällikkö
Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman@samk.fi

Hankkeen projektityöntekijä
Anna Kantonen (ajalla 2015-2016)

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 – 31.10.2017

Hankkeen yhteistyökumppanit: Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Porin kaupungin sivistyskeskus (Kuninkaanhaan yläkoulu ja ammatillisen oppilaitoksen kuraattorit), Friitalan koulu Ulvilan kaupunki, Lastensuojelulaitos Eemeli (Mediverkko)

Hankkeen tarkoitus ja tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttava SomeBody-menetelmä, jota voidaan käyttää lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lasten ja nuorten pahoinvointia voidaan vähentää kehotietoisuutta, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitojDSC_0144a edistämällä. SAMKissa kehitetyssä pilotointivaiheessa olevassa SomeBody -menetelmässä korostetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä. Tässä hankkeessa menetelmää kehitetään ja levitetään yhteistyössä AMKien, ammatillisten oppilaitosten, peruskoulujen, lastensuojelulaitosten kanssa sekä innovaatioympäristön kautta. Tuloksena hyvinvointi- ja terveysalojen ammattilaiset ja ammattiin opiskelevat saavat uuden toiminnallisen menetelmän vaikuttaa lapsen ja nuoren toimintakykyyn.

SomeBody -menetelmässä edistetään kehotietoisuutta (liikkumis-, hengitys-, rentoutus- ja kehonkuvaharjoituksin) ja työstetään liikkeestä tulleita kokemuksia ryhmässä pohtien ja osallisuutta vahvistaen. Menetelmässä on yhdistetty psykofyysisen fysioterapian ja psykososiaalisen ohjaustyön menetelmiä. Menetelmä painottaa mielen, kehon, ajatusten, tunteiden, hyvinvoinnin ja terveyden suhdetta toisiinsa ja lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Lähtökohtana on ymmärtää omien ajatusten ja tunteiden yhteydet kehoon ja sen toimintaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. SomeBody-menetelmä on malli, jossa huomioidaan yksilön suhde ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. SomeBody-menetelmä on vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä.

Lisätietoa SomeBody-menetelmästä

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna