Hengitysharjoitteet

Hengitys on vahvassa yhteydessä mielen kanssa ja kuvastaa mielentilaamme. Jos mieli on kiihtynyt tai jännittynyt, myös hengitys muuttuu kiihtyneeksi ja jännittyneeksi – pinnalliseksi. Kun ihminen rentoutuu, hänen hengityksensäkin rauhoittuu. Vaikuttamalla hengitykseen voidaan siksi saavuttaa rentoutunut olo ja rauhallinen mieli nopeasti.

Erilaisia hengitysharjoitteita käytetään usein rentoutumiseen. Hengityksen rentouttava vaikutus piilee uloshengityksessä. Kun uloshengitys on pitkä ja rauhallinen, keho alkaa rentoutua.
Pelkästään kiinnittämällä huomiota omaan hengitykseen hengitys alkaa yleensä rauhoittua. Hengityksen rauhoittumista voi edesauttaa myös tietoisella hengitysfrekvenssin muuttamisella, jolloin aletaan rauhallisesti pidentää sekä sisään- että uloshengityksen pituutta.

Hengitysharjoitteet voivat olla luonteeltaan myös toiminnallisia, ja hengitystä voidaan harjoittaa erilaisen liikunnan yhteydessä. Esimerkiksi pilateksessa tai syvävenyttelyssä hengitys rytmitetään liikkumiseen, ja uinnissa sukellusharjoitukset ja tietyt uintitekniikat pakottavat hengittämään rytmisesti ja syvään. Myös liikunnan yhteydessä tapahtuva voimakas hengästyminen tukee hengitystä, sillä hengästyessä keuhkot alkavat käyttää suurempaa kapasiteettia ja hengitys syvenee automaattisesti.

Liikunnan lisäksi myös äänenkäyttöä voidaan hyödyntää, kun hengitystä harjoitetaan. Eri äänenvoimakkuudet, kuten pitkät huudot tai hyminät, muuttavat hengitystapaa pinnallisesta syvempään ja kiihtyneestä rauhallisempaan.
Alla olevat harjoitteet lisäävät tietoisuutta omasta hengityksestä ja sitä kautta omasta mielentilasta. Sen lisäksi että harjoitteet tukevat normaalia hengitystä ja auttavat oppimaan sen, ne auttavat rentoutumaan ja rauhoittumaan ja vaikuttavat suotuisasti itsetuntemukseen.

 

Harjoite 1 – Hengityksen kuunteleminen
Istuen tai maaten tehtävä hengitysharjoite

Ota mukava asento. Laita kädet pallean päälle ja keskity kuuntelemaan hengitystäsi. Kuuntele, miltä hengityksesi tuntuu. Hengitätkö nopeasti vai rauhallisesti? Kuinka syvään hengität? Kuinka suuri liike käsiesi alla tapahtuu hengittäessäsi? Muuttuuko hengityksesi harjoituksen edetessä?
Hengitä näin muutamia minuutteja tai niin kauan kuin sinusta tuntuu hyvältä ja keskity kuuntelemaan tutntemuksiasi. Sinun ei tarvitse muuttaa hengitystahtiasi tietoisesti.
Jos tahdot syventää harjoitusta, ala laskea sisään- ja uloshengitystesi määrää. Laske hengityksiä kymmeneen asti, ja kymmenennen jälkeen aloita taas yhdestä. Jatka niin kauan, kun sinusta tuntuu hyvältä.