Asento ja ryhti

Hyvä ryhti ei synny itsestään, vaan taustalle tarvitaan oivalluksia omasta kehosta, sen asennoista ja sen toiminnasta. Hyvä asento ja ryhti ovat mahdollisia vasta sitten, kun henkilö on suhteellisen tietoinen kehostaan ja hänellä on riittävästi uskallusta toimia hyvästä asennosta käsin. Avoin ja ryhdikäs asento kertoo luottavaisuudesta, itsevarmuudesta, pelottomuudesta, hyvästä itsetunnosta ja tasapainoisuudesta. Sulkeutunut ja kumara asento sen sijaan viestii vastakkaisia ominaisuuksia eli pelkoa, epävarmuutta, itseluottamuksen puutetta jne. Myös väsymys voi vaikuttaa ryhtiin.
Huono ryhti voi olla myös virheellisten asentotottumusten seurausta ja johtua yksinkertaisesti sitä, että asentoon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Huonon ryhdin taustalla voi olla myös molemmat tekijät: sekä psyykkiset syyt, jotka heijastuvat kehoon, että huonot asentotottumukset.

 

Hyvään asentoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä:

 • Avoin ja ryhdikäs asento vaikuttaa suotuisasti mieleen
 • Hyvällä ryhdillä vältetään monia tuki- ja liikuntaelinvaivoja kuten kipeät niskat, väsynyt alaselkä tai päänsärky
 • Sekä mieli ja keho pysyvät virkeämpänä esimerkiksi koulutyössä, kun asento on hyvä
 • Hyvä asento ja ryhti tukevat hyvää vuorovaikutusta
 • Hyvän ryhdin peruskulmakivet istuessa:
  • Istuessa istutaan istuinkyhmyjen päällä. Ei ”maata” tuolilla tai nojailla käsillä pöytään.
  • Alaselkä on keskiasennossa. Alaselän normaali notko ei ole oiennut eikä toisaalta ylikorostunutkaan.
  • Tuki alaselän asennolle (ja samalla koko ryhdille) haetaan syvistä vatsalihaksista.
  • Jalat ovat tukevasti lattiassa.
  • Kun alaselän ja jalkojen asentoa korjataan, usein muukin ryhti korjaantuu itsestään.
  • Istuessa on tarkoitus istua rennosti, ja pieni liikkuminen ja asennonvaihtaminen on hyväksi. Vaikka asentoa muutetaankin, niin silti hyvän ryhdin peruskulmakivet tulisi olla näkyvissä.
 • Hyvän ryhdin lisäpiirteitä:
  • Hartiat eivät ole kiertyneinä eteen.
  • Yläselkä ei ole kumara, rintakehä on avoin.
  • Pää on keskiasennossa, ei työntyneenä eteen.
  • Keho ei ole kiertyneenä tai taittuneena mihinkään suuntaan.
  • Keho on rentoutuneessa tilassa, eikä ylimääräistä jännitystä ei ole esimerkiksi hartioissa.

 

Harjoite 1 – Maailman huonoin ryhti
Istuen, yksin tai ryhmässä tehtävä harjoite.

Istu tuolilla. Mieti, minkälainen on todella huono ryhti. Ala asettua asentoon, joka mielestäsi kuvaa huonoa ryhtiä. Miten kädet, olkapäät ja hartiat ovat? Miten jalat ja pää ovat? Entä lantio ja alaselkä? Käy läpi kaikki kehonosat ja hae asento, joka on todella epäryhdikäs. Mieti jokainen kohta tarkkaan ja käytä riittävästi aikaa huonon asennon löytämiseen.
Pysy asennossa jonkin aikaa. Miltä asento tuntuu? Jos koet tarvetta parantaa asentoa, älä tee sitä vielä. Vertailkaa huonoja ryhtejä muiden osallistujien kanssa ja kuvailkaa tuntemuksia, joita huomaatte. Miltä selässä ja niskassa tuntuu? Entä hartioissa? Puutuuko tai väsyykö jokin paikka? Minkälaisen mielialan tämä asento tuo?
Kun olette löytäneet kaikki huonon ryhdin piirteet ja tiedätte, miltä huono asento tuntuu sekä mielessä että kehossa, hakekaa mahdollisimman hyvä ryhti. Tehkää huomioita hyvästä ryhdistä ja siitä, miltä hyvä ryhti tuntuu.
Kun hyvä asento on löytynyt, jää asentoon.

 

Harjoite 2 – Selän keskiasento
Istuentai seisten, yksin tai ryhmässä tehtävä harjoite.

1. Seiso tai istu tukevassa ja ryhdikkäässä asennossa. Jalat ovat tukevasti lattiassa ja katse suunnattuna eteen.
Aseta kätesi ristiin rintakehälle. Kierrä selkääsi vuoroin vasemmalle ja vuoroin oikealle. Pää kiertyy mukana, mutta jalat ja kädet pysyvät paikoillaan. Kierrä selkää niin pitkälle, kuin mahdollista.
Etsi liikkeen keskikohta. Kun löydät keskikohdan, pienennä liikettä ja jää lopulta keskelle.

2. Jos istut, tuo kädet rennosti etureisien päälle. Jos seisot, anna käsien olla sivuilla. Notkista ensin alaselkäsi niin notkolle kuin saat. Tee sitten vastakkainen liike ja pyöristä alaselkäsi mahdollisimman pyöreäksi. Tee liikettä useita kertoja vuoroin pyöristäen ja vuoroin notkistaen alaselkääsi.
Etsi liikkeen keskikohta. Kun löydät keskikohdan, ala pienentää liikettä ja jää lopulta keskelle. Säilytä tämä asento.

3. Notkista ja pyöristä nyt yläselkääsi. Avaa rintakehä mahdollisimman avoimeksi ja purista samalla lapaluita yhteen. Tee sitten vastakkainen liike, eli pyöristä yläselkä, tuo olkapäät eteen ja lyhistä rintakehä.
Vuorottele liikkeiden välillä ja tee liikkeet niin suurina, kuin mahdollista. Etsi liikkeen keskikohta. Kun löydät keskikohdan, pienennä liikettä ja jää keskelle.

Olet nyt löytänyt selän luonnollisen asennon. Mieti, miltä asento sinusta tuntuu. Onko selkäsi normaalisti tässä asennossa, kun istut, seisot tai kävelet? Tuntuuko asento hyvältä? Minkälainen on mielialasi tässä asennossa?

Säilytä tämä terveellinen asento normaaleissa toimissasi ja hae se tarvittaessa uudelleen.