Lukuvinkkejä

SomeBody-julkaisuita:

SomeBody® lukkojen avaajana |  Satu Vaininen ja Marjo Keckman (toim.) (2/2016)

Social, Mental and Body – More together | Marjo Keckman, Tiina Mikkonen-Ojala, Mari Törne (2/2017)

SomeBody Diakissa – Opiskelijahyvinvointia edistävän ryhmätoimintamallin kehittäminen Porin toimipisteessä | Noppari Eija (2016) Teoksessa Osallistavaa oppimista ja kehittämistä. Diakonia-ammattikorkeakoulu | Raili Gothóni, Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen ja Marjo Kolkka (toim) (Helsinki 2016)

 

SomeBody-opinnäytetöitä:

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset SomeBody®-menetelmän käytöstä lasten ja nuorten kanssa: Artikkeliopinnäytetyö | Jenna-Maria Virtanen (2017)

SomeBody® -menetelmän soveltuvuus erityislasten psykososiaalisen toimintakyvyn tukemiseen | Paula Oksanen, Iida Lammasniemi (2017)

SomeBody®-menetelmän soveltaminen alakoulun luokkaympäristöön | Julia Kaapro ja Satu Siekkinen (2016)

SomeBody® -ryhmätoiminnan vaikutus alakoulun oppilaiden kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoihin | Isabell Vanhatalo (2016)

”Ryhmä on kehittänyt ja viisastanut paljon, on kuultu” – SOMEBODY -menetelmän soveltaminen ikääntyneille kehitysvammaisille | Jenna Laine ja Anu Lindroos (2015)

SomeBody® toimintamallin soveltaminen yläkoulun toimintaympäristössä | Anna Kantonen ja Johanna Rytölä (2014)

Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa | Maria Heinonen ja Anniina Nurminen (2011)

 

Kirjoja:

Hengitys virtaa. Kohti kehon ja mielen tasapainoa. 2016. Martin, M.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. 2014. Martin, M., Seppä, M., Lehtinen, P. & Törö, T.

Hengitysterapeutin työkirja. 2014. Martin, M. & Seppä, M.

Hyvä itsetunto. 2010. Keltikangas-Järvinen, L.

Jäljet kehossa. 2017. Bessel Van der Kolk.

Levande människa. Basal kroppskännedom för rörelse och vila. 2006. Roxendal, G & Winberg, A.

Mieletön fiilis. 2014. Cacciatore, R. & Karukivi, M.

Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa. 2008. Cacciatore, R. Korteniemi-Poikela, E. & Huovinen, M.

Physiotherapy in mental health and psychiatry : a scientific and clinical based approach. 2018. Probst M, Skjaerven L.H, Bredero B.

Psykofyysinen ihminen. 2008. Herrala, H., Kahrola, T. & Sandström, M.

Psyyke ja aivotoiminta. Neurofysiologinen näkökulma. 2010. Sandström, M.

Rentoutuminen ja voimavarat. 2003. Kataja, J.

Sensomotorinen psykoterapia : keinoja trauman ja kiintymyssuhdevaurioiden. 2016. Ogden, P.

Sensorimotor psychotherapy : interventions for trauma and attachment. 2015. Ogden, P.

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 2010. Keltikangas-Järvinen, L.

Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. 2015. Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä J. E.

Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. 2002. Vilén, M., Leppämäki, P. & Ekström, L.