Lukuvinkkejä

Kirjoja:

Hengitys virtaa. Kohti kehon ja mielen tasapainoa. 2016. Martin, M.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. 2014. Martin, M., Seppä, M., Lehtinen, P. & Törö, T.

Hengitysterapeutin työkirja. 2014. Martin, M. & Seppä, M.

Hyvä itsetunto. 2010. Keltikangas-Järvinen, L.

Levande människa. Basal kroppskännedom för rörelse och vila. 2006. Roxendal, G & Winberg, A.

Mieletön fiilis. 2014. Cacciatore, R. & Karukivi, M.

Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa. 2008. Cacciatore, R. Korteniemi-Poikela, E. & Huovinen, M.

Psykofyysinen ihminen. 2008. Herrala, H., Kahrola, T. & Sandström, M.

Psyyke ja aivotoiminta. Neurofysiologinen näkökulma. 2010. Sandström, M.

Rentoutuminen ja voimavarat. 2003. Kataja, J.

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 2010. Keltikangas-Järvinen, L.

Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. 2015. Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä J. E.

Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. 2002. Vilén, M., Leppämäki, P. & Ekström, L.

 

Opinnaytetöitä:

Psykofyysinen fysioterapia lastenkodissa. Maria Heinonen ja Anniina Nurminen (2011).

SomeBody® toimintamallin soveltaminen yläkoulun toimintaympäristössä. Anna Kantonen ja Johanna Rytölä (2014).

”Ryhmä on kehittänyt ja viisastanut paljon, on kuultu” – SOMEBODY -menetelmän soveltaminen ikääntyneille kehitysvammaisille. Jenna Laine ja Anu Lindroos (2015).

SomeBody®-menetelmän soveltaminen alakoulun luokkaympäristöön. Julia Kaapro ja Satu Siekkinen (2016)

SomeBody® -ryhmätoiminnan vaikutus alakoulun oppilaiden kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoihin. Isabell Vanhatalo (2016).